• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
  • Предмет уговора – сарадње: Уговор о научној и наставној сарадњи из области туризма и хотелијерства