• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Јасмина Агбаба
  • Интернет локација институције: ejf.hu
  • Време трајања уговора: до 2020.