• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
  • Интернет локација институције: www.upr.si
  • Време трајања уговора: 2014.-∞
  • Предмет уговора – сарадње: Уговор о студентској пракси