• Назив пројекта: The European Network on Integrating Vision and Language (iV&L Net)
  • Ознака пројекта: ICT COST Action IC1307
  • Институције учеснице у пројекту: University of Brighton (Велика Британија) и др.
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Мирјана Ивановић
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 2014.-2018.