• Назив пројекта: Runtime Verification beyond Monitoring (ARVI)
  • Ознака пројекта: ICT COST Action IC1402
  • Институције учеснице у пројекту: University of Lübeck (Немачка) и др.
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Зоран Будимац
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 2014.-2018.