• Лице одговорно за сарадњу: професор емеритус Иштван Бикит
  • Интернет локација институције: wigner.mta.hu/en/news
  • Време трајања уговора: 2014.-2020.