• Назив пројекта: Origins and evolution of life on Earth and in the Universe (ORIGINS)
  • Ознака пројекта: COST Action TD1308
  • Институције учеснице у пројекту: Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux, FLOIRAC, FRANCE и преко 20 институција
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Зорица Свирчев
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 2014.-2018.