• Назив пројекта: Development of a European network for preclinical testing of interventions in mouse models of age and age-related diseases (MouseAGE)
  • Ознака пројекта: COST Action BM1402
  • Институције учеснице у пројекту: Max Planck Institute of Psychiatry и др.
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Татјана Костић
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 2014.-2018.