• Назив пројекта: Exchange on Ionic Liquids
  • Ознака пројекта: COST CM-1206
  • Институције учеснице у пројекту: Хемијски институт (Лингби, Данска) и др.
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Слободан Гаџурић
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 2014.-2018.