• Назив пројекта: New and emerging challenges and opportunities in wastewater reuse (NEREUS)
  • Ознака пројекта: COST Akcija NEREUS ЕС1403
  • Институције учеснице у пројекту: Department of Civil and Environmental Engineering, NIREAS-International Water Research Center, School of Engineering University of Cyprus и др.
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Ивана Иванчев-Тумбас
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 2014.-2018.