• Лице одговорно за сарадњу: др Игор Стаменковић
  • Интернет локација институције: www.oberer.info
  • Време трајања уговора: 2012.-∞
  • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у области географије, туризма и хотелијерства