• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Наташа Тодоровић
  • Интернет локација институције: www.imi.hr
  • Време трајања уговора: 2017.-∞