• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Неда Мимица Дукић
  • Време трајања уговора: 2013.-∞