Skip to main content

Похађање наставе из раније одслушаних предмета

Сви студенти (који су у статусу обнове и они који имају неположене предмете из ранијих година студирања) нису у обавези да похађају наставу из предмета у школској 2023/2024. години (предмет који је студент раније одслушао и има потпис од предметног професора), али предмети морају да буду уписани. Студент, који жели, може поново да похађа наставу из предмета и тада је у обавези да се обрати предметном наставнику како би био распоређен у одговарајућу групу. Такође и остали студенти се морају јавити предметном професору на почетку семестра, како би били евидентирани због добијања електронског потписа на крају зимског, односно летњег семестра.

Цена ЕСПБ за одслушане, а неположене предмете ће и ове школске године остати 500 динара.

Ранг листе за упис на мастер и докторске академске студије

Департман за биологију и екологију

Мастер студије:

  • Мастер биолог
  • Мастер еколог
  • Мастер репродуктивна биологија

Докторске студије:

  • Доктор наука – биолошке науке
  • Доктор наука – еколошке науке
  • Доктор наука – молекуларна биологија

Департман за географију, туризам и хотелијерство

Мастер студије:

Важне напомене (29.09.2023. 12:07)

Докторске студије:

Важне напомене (28.09.2023. 13:31)

Департман за математику и информатику

Мастер студије:

  • Mатематика
  • Примењена математика
  • Примењена математика – наука о подацима
  • Рачунарске науке
  • Информационе технологије
  • Вештачка интелигенција

Докторске студије:

  • Математика
  • Информатика
  • Докторска школа математике

Департман за физику

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Мастер студије:

  • Мастер студије хемије
  • Мастер студије биохемије
  • Мастер студије заштите животне средине

Докторске студије:

  • Докторске студије хемије
  • Докторске студије биохемије
  • Докторске студије заштите животне средине

Методика

  • Докторске студије методике наставе природних наука, математике и информатике

Упис у школску 2023/2024. годину

Упис у школску 2023/2024. годину на свим нивоима студија ће се вршити у складу са одредбама Закона о високом образовању, Статута ПМФ-а и годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину до 16.10.2023., а изузетно, из оправданих разлога, на лични захтев студента – најкасније до 27. октобра 2023. године.

Ванредни испитни рокови Октобар 2 и Октобар 3

Одобрено је одржавање ванредних испитних рокова – Октобар 2 и Октобар 3 у школској 2022/2023. години.

 • Пријава испита за Октобар 2 је 21. и 22. септембра 2023. године. Испитни рок ће се одржати 25., 26. и 27. септембра 2023. године.
 • Пријава испита за Октобар 3 је 28. и 29. септембра 2023. године. Испитни рок ће се одржати 2., 3. и 4. октобра 2023. године.

Трошкови пријаве испита износе 2.000,00 динара.

Свечани пријем студената прве године (2. октобар)

Свечани пријем студената прве године биће одржан 2. октобра у амфитеатру „Михајло Пупин“ (А1) у згради Департмана за математику и информатику и Департмана за физику према следећем распореду:

9:00 – 10:00

 • Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Департман за биологију и екологију
 • Интегрисане студије хемије и биологије

10:30 – 11:30

 • Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Интегрисане студије географије

12:00 – 13:00

 • Департман за математику и информатику
 • Департман за физику, оптометрија
 • Интегрисане студије математике/физике

Преузимање диплома

Дипломирани студенти који своје дипломе нису преузели на промоцији факултета, то могу учинити четвртком од 9:30 до 11 часова на шалтеру студентске службе уз претходну најаву доласка електронском поштом на адресу референта задуженог за департман на ком студирају.

Збирка задатака за припремање пријемног испита из хемије

Збирка задатака за припремање пријемног испита из хемије може се купити у Скриптарници Факултета. Скриптарница се налази у приземљу Плаве зграде у холу, Трг Доситеја обрадовића 3. Радно време је од 10-14 часова.

Збирку можете поручити и путем телефона 021/485-2882 или имејл адресе skriptarnica@pmf.uns.ac.rs. Треба послати контакт податке, потом се добије предрачун, а након уплате се књига шаље поштом.

Важне информације за студенте – водич кроз сајт

Кораци за добијање потребних информација (молимо вас да се придржавате овог редоследа):

 1. Сајт ПМФ-a
 2. Референт на студентској служби (сваки референт има своју имејл адресу – када је упис, због обима посла и гужве, савет је да референта контактирате путем имејла, иначе их телефоном можете контактирати у периоду од 10 до 11 часова радним данима)
 3. Студент продекан
 4. Заменик за наставу на Департману
 5. Продекан за наставу

Важне информације

 • Упис (информације везане за упис на све нивое студија, право на упис лица коме је престао статус студента)
 • Ценовник (цена бода, формула за израчунавање школарине, уверења, молбе…)
 • Годишњи план рада (испитни рокови, пријава испита, овера семестра, нерадни дани)
 • Правила студирања (обавезе студената, статус мировања, упис године…)
 • Промене студијских програма – пише се молба која се предаје референту на студентској служби, затим се молба упућује на Департман који доноси одлуку
 • Честа питања студената (пријава испита преко студентског сервиса, потребна документација за оверу семестра, пријава испита за студенте који се налазе на пракси или терену, обрачун трошкова за самофинансирајуће студенте, пребацивање студената са основних академских студија на другом факултету и наставак школовања на ПМФ-у)
 • Универзална молба (обрасци)

Студентима у школској 2022/23. важе претходно реализоване предиспитне обавезе

Сви студенти (који су у статусу обнове и они који имају неположене предмете из ранијих година студирања) нису у обавези да похађају наставу из предмета у школској години 2022/2023. (предмет који је студент раније одслушао и има потпис од предметног професора), али предмети морају да буду уписани. Студентима се признају све предиспитне обавезе, као и делови испита које су студенти раније одрадили (положили). Студент, који жели, може поново да похађа наставу из предмета и тада је у обавези да се обрати предметном наставнику како би био распоређен у одговарајућу групу. Такође и остали студенти се морају јавити предметном професору на почетку семестра, како би били евидентирани због добијања електронског потписа на крају зимског, односно летњег семестра.

Цена ЕСПБ за одслушане, а неположене предмете ће и ове школске године остати 500 динара.