Skip to main content

Ранг листе за упис на мастер и докторске академске студије

Департман за биологију и екологију

Мастер студије:

  • Мастер биолог
  • Мастер еколог
  • Мастер репродуктивна биологија

Докторске студије:

  • Доктор наука – биолошке науке
  • Доктор наука – еколошке науке
  • Доктор наука – молекуларна биологија

Департман за географију, туризам и хотелијерство

Мастер студије:

Важне напомене (29.09.2023. 12:07)

Докторске студије:

Важне напомене (28.09.2023. 13:31)

Департман за математику и информатику

Мастер студије:

  • Mатематика
  • Примењена математика
  • Примењена математика – наука о подацима
  • Рачунарске науке
  • Информационе технологије
  • Вештачка интелигенција

Докторске студије:

  • Математика
  • Информатика
  • Докторска школа математике

Департман за физику

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Мастер студије:

  • Мастер студије хемије
  • Мастер студије биохемије
  • Мастер студије заштите животне средине

Докторске студије:

  • Докторске студије хемије
  • Докторске студије биохемије
  • Докторске студије заштите животне средине

Методика

  • Докторске студије методике наставе природних наука, математике и информатике

Свечани пријем студената прве године (2. октобар)

Свечани пријем студената прве године биће одржан 2. октобра у амфитеатру „Михајло Пупин“ (А1) у згради Департмана за математику и информатику и Департмана за физику према следећем распореду:

9:00 – 10:00

 • Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Департман за биологију и екологију
 • Интегрисане студије хемије и биологије

10:30 – 11:30

 • Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Интегрисане студије географије

12:00 – 13:00

 • Департман за математику и информатику
 • Департман за физику, оптометрија
 • Интегрисане студије математике/физике

Збирка задатака за припремање пријемног испита из хемије

Збирка задатака за припремање пријемног испита из хемије може се купити у Скриптарници Факултета. Скриптарница се налази у приземљу Плаве зграде у холу, Трг Доситеја обрадовића 3. Радно време је од 10-14 часова.

Збирку можете поручити и путем телефона 021/485-2882 или имејл адресе skriptarnica@pmf.uns.ac.rs. Треба послати контакт податке, потом се добије предрачун, а након уплате се књига шаље поштом.

Важне информације за студенте – водич кроз сајт

Кораци за добијање потребних информација (молимо вас да се придржавате овог редоследа):

 1. Сајт ПМФ-a
 2. Референт на студентској служби (сваки референт има своју имејл адресу – када је упис, због обима посла и гужве, савет је да референта контактирате путем имејла, иначе их телефоном можете контактирати у периоду од 10 до 11 часова радним данима)
 3. Студент продекан
 4. Заменик за наставу на Департману
 5. Продекан за наставу

Важне информације

 • Упис (информације везане за упис на све нивое студија, право на упис лица коме је престао статус студента)
 • Ценовник (цена бода, формула за израчунавање школарине, уверења, молбе…)
 • Годишњи план рада (испитни рокови, пријава испита, овера семестра, нерадни дани)
 • Правила студирања (обавезе студената, статус мировања, упис године…)
 • Промене студијских програма – пише се молба која се предаје референту на студентској служби, затим се молба упућује на Департман који доноси одлуку
 • Честа питања студената (пријава испита преко студентског сервиса, потребна документација за оверу семестра, пријава испита за студенте који се налазе на пракси или терену, обрачун трошкова за самофинансирајуће студенте, пребацивање студената са основних академских студија на другом факултету и наставак школовања на ПМФ-у)
 • Универзална молба (обрасци)

Објављен „Приручник за припрему пријемног испита модула Гастрономија и Хотелијерство 2“

„Приручник за припрему пријемног испита модула Гастрономија и Хотелијерство 2“, чији су аутори Милан Ивков, Милан Брадић и Јелена Тепавчевић изашао је из штампе и доступан је за куповину у скриптарници ПМФ-а по цени од 238,40 динара.

Практикуми за полагање овог пријемног испита се могу купити искључиво у скриптарници (приземље плаве зграде Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3).

Нови мастер студијски програм на ДМИ – почиње ера вештачке интелигенције!

На Конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја за избор нових мастер студијских програма из области вештачке интелигенције, награђен је предлог нашег Департмана за математику и информатику.

Врло значајан услов конкурса је био да установа има наставнике и сараднике са релевантним компетенцијама за извођење наставе, као и могућност да у реализацији наставе, поред наставника и сарадника, учествују и стручњаци из привреде. С обзиром на то да ове услове беспрекорно испуњавамо, имајући у виду наш научни кадар који је признат у светским оквирима као и дугогодишњу успешну сарадњу са привредом, од наредне школске године, наш факултет ће на овај актуелан и перспективан мастер програм уписати 40 студената, од којих ће пола имати могућност да буде на буџету.

Овај мастер програм ће допринети напретку вештачке интелигенције у нашој држави, а без сумње је да ће допринети развоју многих вештина за послове будућности. Програм је осмишљен са нагласком на практични аспект рада кроз многобројне обавезне пројекте јер је крајњи циљ да студенти по завршетку буду оспособљени за рад у привреди у области вештачке интелигенције.

Реализација овог студијског програма треба да почне већ у школској 2021/22. години, а поступак акредитације програма је у току.

Нови мастер програм из области културног туризма

Нови мастер програм из области културног туризма кроз савремени наставни програм обезбеђује надоградњу теоријских и практичних знања стечених на основним студијама, а кандидати ће кроз истраживање имати прилике да се упознају са новим трендовима у изабраној научној области. Мастер програм је резултат Еразмус+ пројекта CULTURWB.

Download the PDF file .