Библиотеке Природно-математичког факултета убрајају се међу најбоље опремљене библиотеке на територији АП Војводине. Располажу са преко 70.000 књига и преко 800 часописа.

Корисничко претраживање библиотечког фонда могуће је на следећим страницама:

Уколико вам ипак затреба нешто чега тренутно нема у нашем фонду препоручујемо и следеће библиотеке: