Библиотеке Природно-математичког факултета убрајају се међу најбоље опремљене библиотеке на територији АП Војводине. Располажу са преко 70.000 књига и преко 800 часописа.

Корисничко претраживање библиотечког фонда могуће је на следећим страницама:

Библиотека Департмана за биологију и екологију
Трг Доситеја Обрадовића 2, 2. спрат, соба број 12
021/485-2660
библиотекари мр Марија Савић, Милана Гошић

Библиотека Департмана за географију, туризам и хотелијерство
Трг Доситеја Обрадовића 3, 2. спрат, соба број 14
021/485-2841
библиотекари Јасна Татић, Драгана Лазић

Библиотека Департмана за математику и информатику
Трг Доситеја Обрадовића 4, приземље, соба број 17
021/485-2888
самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци Тања Пријић Сладић, самостални књижничар Светлана Баврлић

Библиотека Департмана за физику
Трг Доситеја Обрадовића 4, приземље, соба број 17А
021/485-2818
библиотекар Сања Мајсторовић-Ралић

Библиотека Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине
Трг Доситеја Обрадовића 3, 5. спрат, соба број 13
021/485-2723
шеф библиотеке Љиљана Јосић, књижничар Љубица Димитријевић

Уколико вам ипак затреба нешто чега тренутно нема у нашем фонду препоручујемо и следеће библиотеке: