• Највећи ПМФ у Србији – 600 запослених и 6000 студената
 • 45 акредитованих студијских програма
 • Мастер академске студије Примењена математика као део ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry) акредитованих програма – ПМФ је едукациони чвор
 • Мастер академске студије Примењена математика – наука о подацима (Data Science) – прве и једине акредитоване мастер студије те врсте у Србији
 • Једине докторске академске студије методике наставе природних наука (биологије, хемије, физике, географије), математике и информатике у Србији
 • Академске студије науке о заштити животне средине на сва три нивоа студија – једине докторске академске студије заштите животне средине у Србији
 • Академске студије географије на сва три нивоа студија
 • Академске студије туризмa на сва три нивоа студија – први покренули основне академске студије хотелијерства, ловног туризма и гастрономије
 • Око 100 националних пројеката (72 финанасираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и око 40 међународних пројеката и акција
 • 300 радова у часописима са SCI листе годишње
 • Једини центар изврсности за математику у земљи од 2007. године – Центар за математичка истраживања нелинеарних феномена
 • 5 чланова САНУ
 • 2 млада истраживача добитника Дунавске награде за младе истраживаче коју додељује Федерално министарство за науку, истраживања и економију Аустрије у сарадњи са Институтом за Дунавски регион и Централну Европу
 • 2 младе научнице добитнице L’ORÉAL-UNESCO националне стипендије „За жене у науци“
 • 5 библиотечко-информационих центара са преко 100.000 библиотечких јединица и преко 1700 часописа
 • 7 научних часописа које редовно издајемо
 • 4 акредитована тела за оцењивање усаглашености: 3 лабораторије за испитивање и 1 лабораторија за еталонирање
 • Хербаријум – БУНС, међународно регистрован, један од три у Србији – садржи више од 180.000 ексиката