Нови циклус Еразмус+ програма (2021-2027) омогућава свим студентима Универзитета у Новом Саду (УНС) да кроз одобрене пројекте могу да одлазе на стипендиране мобилности у државе чланице Европске уније и треће земље придружене Еразмус+ програму (Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Северна Македонија и Турска), а у мањем обиму и у остале земље Европе и света.

Студенти УНС-а имају могућност да учествују у два различита типа академских мобилности:

  1. Студентске мобилност у сврху похађања наставе – подразумевају боравак студената на једном од партнерских универзитета у иностранству најчешће у трајању од једног семестра. У току студентске размене, студенти су регистровани на свом матичном факултету (ПМФ-у), али су у обавези да у иностранству похађају предавања и полажу испите и да на тај начин остварују ЕСПБ који ће им по повратку бити признати.
  2. Студентска мобилност у сврху обављања радне праксе – нуди могућност студентима за професионално усавршавање у иностранству и стицање практичних вештина у својој области.

Студенти су у обавези да самостално пронађу универзитет/институт, предузеће или организацију у иностранству на којима могу да обаве студентску праксу.

Постоје три различита вида студентске праксе које подржава Еразмус+ програм:

  • Студентске праксе интегрисане у студијски план и програм (које су обавезни део студија)
  • Добровољне студентске праксе (нису обавезне за студије, али се признају у додатку дипломи)
  • Студентске праксе за студенте који ускоро дипломирају (пракса мора бити обављена најкасније годину дана после завршених студија, док учесници мобилности морају имати статус студената у фази пријављивања за овај тип мобилности)

Универзитет у Новом Саду прописује прецизније услове за учешће студената у програму академске мобилности приликом сваког појединачног конкурса (нпр. период и трајање мобилности, студијске области и нивои студија, доступност партнерских институција). Конкурси се расписују минимално два пута у току академске године, на почетку зимског и летњег семестра. Постоји могућност отварања и додатних, засебних конкурса у току академске године који зависе од доступности стипендија.

Студенти могу да прате објаве Еразмус+ конкурса на званичним веб страницама УНС-а и ПМФ-а, а затим и путем факултетских и департманских социјалних мрежа (Facebook, Instagram).

Више информација о Еразмус+ студентским мобилностима налази се на званичној веб страници Фондације Темпус.

Корисне информације за студенте налазе се и на бошури Стипендије.

За сва додатна питања у вези Ерасмус+ програма студенти могу да посете Канцеларију за међународну сарадњу на Природно-математичком факултету (Деканат, приземље, канцеларија бр. 6) или да се обрате путем мејла на erasmus@pmf.uns.ac.rs.

  Најновије вести о актуелним позивима за академску мобилност

  Корисни линкови