Од школске 2024/25. године на Департману за физику креће са применом реакредитовани студијски програм другог степена Мастер академске студије Физика у трајању једне године (60 ЕСПБ) и са укупно седам модула. Студенти могу, према својим афинитетима, да бирају између четири истраживачка усмерења (Физика плазме и јонизованог гаса, Нуклеарна физика, Физика материјала, Теоријска физика) или да се определе за области чији је акценат на примени физике у пракси: Медицинска физика, Примењена физика – нанонауке или Примењена и индустријска физика. Управо је овај последњи модул новост на студијама, а осмишљен је у сарадњи са компанијом Continental AG. Будућим студентима нуди стицање знања и компетенција за рад у индустрији на развоју оптоелектронских уређаја, дисплеја и разних других компоненти без којих данас не могу функционисати савремни сложени уређаји којима смо свакодневно окружени.