Након неколико година паузе, од јесени 2024. године на Департману за физику креће реализација мастер студија које образују наставни кадар за рад у образовним институцијама – Мастер академске студије Настава физике у трајању од једне године (60 ЕСПБ). За разлику од претходних сличних програма, без обзира на претходно завршено усмерење на основним академским студијама физике, пре свега, на овом студијском програму се стичу компетенције које су неопходне за рад у основним и средњим школама, али и у другим институцијама које су посредно или непосредно повезане са системом образовања. Методика, психологија и педагогија, уз обавезну педагошку праксу, чине суштину овог студијског програма, а његов садржај обухвата све неопходне референце за рад у настави. Академско звање које се стиче завршетком ових студија је Мастер професор физике.