Драги студенти, колеге и пријатељи,

Добродошли на сајт Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду. На нашим електронским страницама можете да нађете све потребне информације у вези са нашим радом и мисијом, све о нашем наставном и научном раду, студијским програмима и свим осталим могућностима које пружа ова високошколска институција. Као декан са одговорношћу за напредак ове научне куће, делим задовољство и понос са свима који су део нашег колектива.

Када генерација која је уписала факултет ове 2015/16. школске године буде дипломирала, ми ћемо славити пола века постојања једног од најстаријих факултета Универзитета у Новом Саду. Током готово педесет година рада, стекли смо углед једне од водећих високошколских установа на Универзитету у погледу остварених резултата у образовању и научно-истраживачком раду. То су уједно и наши основни задаци – развој науке, унапређивање стваралаштва, те константан рад на осигурању квалитета и стандарда образовног програма.

Природно-математички факултет је већ годинама, као кредибилан партнер, присутан у националним, а све више у међународним истраживачким и иновационим пројектима. О компетенцији истраживача са ПМФ-а сведочи и податак да се међу 30 најцитиранијих истраживача са територије Војводине налази чак 20 професора и сарадника са ПМФ-а. Ми на ПМФ-у знамо да наука не сме бити затворена и ксенофобична и да без укључивања у међународне токове застарева и нестаје. Зато нам је један од основних приоритета привлачење екстерног финансирања кроз учествовање у међународним пројектима, јер смо свесни да је то пут ка дугорочној одрживости и осигурању врхунских научних резултата. У последњих 5 година на ПМФ-у је реализовано преко 60 међународних пројеката, а тренутно се имплементира 16.

Наша мисија у домену образовања је да студентима омогућимо највише академске стандарде и обезбедимо стицање научних знања и звања која су у складу са потребама савременог и глобалног тржишта рада. На ПМФ-у се настава спроводи кроз више од 50 акредитованих студијских програма. Сваки је усаглашен са реалним потребама за запослењем младих кадрова, па је последично и диплома ПМФ-а гарант будућег лакшег запошљавања у оквиру стечених компетенција. Истичемо важност овога не само за оквире наше државе. Рад на нашем факултету је хармонизован са светским и европским стандардима у науци и образовању и тиме се нашим свршеним студентима отварају врата у свет.

Исто тако, свесни смо да интернационализација и глобално повезивање нису важни само у домену научно-истраживачког рада. Један од императива образовног система 21. века је мобилност људи, добара и идеја. ПМФ је укључен у европске и светске програме академске мобилности и размене на свим нивоима. Стратешки подржавајући мобилност, подижемо компетенције наставника и студената, који су конкурентни, мултикултурално освешћени и способнији за сналажење у све захтевнијој арени високошколског образовања у Европи и свету. 21. век је ера знања, могућности и изазова, доступних свима онима који су спремни да их прихвате. Ваша посета овом сајту значи да сте спремни да одговорите на многе изазове.

Дођите, посетите нас и поделите са нама своје мишљење и сугестије.

У нашој кући, нове идеје су увек добродошле.

Проф. др Милица Павков Хрвојевић, декан ПМФ-а