Природно-математички факултет је образовна и научна установа на којој се стичу знања и обављају научна истраживања из области биологије, хемије, физике, математике, информатике, географије, туризмолошке струке и заштите животне средине на пет департмана:

Препознатљива "Плава зграда" (Фото: Л. Лазић)

Препознатљива „Плава зграда“ (Фото: Л. Лазић)

  • Департману за биологију и екологију,
  • Департману за физику,
  • Департману за географију, туризам и хотелијерство,
  • Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине и
  • Департману за математику и информатику.

Факултет је основан 1969. године, мада почеци бављења природним и математичким наукама на овим просторима досежу у много даљу прошлост.

Данас факултет изводи наставу на основним, мастер и докторским студијама из области: биологије, екологије, заштите животне средине, физике, астрономије, географије, туризма, хотелијерства, хемије, биохемије, математике и информатике. Од 2007. године, на ПМФ-у се школују и струковни оптометристи.

Акредитовано је више од 50 студијских програма.

Ово је велика и комплексна институција, која окупља шест хиљада студената, наставника, асистената, сарадника у настави и службеника. На основним и дипломским студијама настава се изводи за око 4500 студената.

Амфитеатар „Михајло Пупин“ (Фото: Л. Лазић)

Амфитеатар „Михајло Пупин“ (Фото: Л. Лазић)

Запослено је преко 600 радника, од којих је више од 400 наставника и сарадника. Истакнути професори су чланови Српске Академије наука и уметности и Војвођанске Академије наука и уметности, као и носиоци важних друштвених функција у извршним органима власти покрајине, ректори и проректори Универзитета у Новом Саду.

Наставни и научни рад се одвија у 6 амфитеатара, 65 учионица и више од 70 лабораторија и кабинета, на укупној површини од преко 23000 m2. Добро опремљене истраживачке лабораторије представљају основ за научну делатност факултета која се остварује кроз низ националних и међународних пројеката. Сваки департман има сопствену библиотеку са десетинама хиљада књига и неколико стотина часописа. Посебна пажња посвећује се сарадњи са привредом у смислу наставне и научне делатности и то кроз заједничке пројекте, организовање семинара, радионица, курсева.