Skip to main content

Распоред полагања пријемног испита

Датум Време Пријемни испит из Локација

среда
26.06.2024.

9:00

туристичке географије и основа туризма и угоститељства
(модули: Туризам и Ловни туризам)
географије, информатике и рачунарства
(Геоинформатика)
А1 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
С1 (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
12:00 куварства и услуживања
(модули: Хотелијерство, Гастрономија, Нутриционизам и дијететика у угоститељству)

географије 
(Професор географије, Геопросторни аналитичар)
четвртак
27.06.2024.
9:00 хемије

биологије, математике и информатике
(Биоинформатика)

А1 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
12:00 заштите животне средине

биологије

петак
28.06.2024.
9:00 математике и информатике А1 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
12:00 физике (или математике)
(Физика и Оптометрија)
А1 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)

Акредитован нови програм основних академских студија Биоинформатика

Од ове школске године, на нашем факултету уписујемо прву генерацију студената на основне академске студије Биоинформатике. Реализација новог програма поверена је наставницима и сарадницима са Департмана за биологију и екологију и Департмана за математику и информатику. Овај атрактиван програм омогућиће студентима да стекну неопходна знања из биологије и информатике. Звање по завршетку студија: дипломирани биоинформатичар.

Укључите се у ову динамичну и брзорастућу област и анализирајте биолошке податке користећи савремена достигнућа у информатици, укључујући и вештачку интелигенцију.

Иновиране Основне академске студије Физика

На Департману за физику од школске 2024/25. године почиње настава на реакредитованим и иновираним Основним академским студијама Физика у трајању од 4 године (240 ЕСПБ) које су, након паузе од неколико година, поново подељене у неколико модула. Поред већ раније организованих модула: Истраживачки, Наставни и Медицинска физика, најзначајнија новина је усмерење Компјутерска и ИТ физика, које обухвата знања из физике, програмирања и информатике и усмерава студенте ка примени рачунара и софтверских алата у истраживањима у физици. Такође је и одлична припрема за наставак образовања на Мастер академским студијама Физика на модулу Примењена и индустријска физика, који је осмишљен у сарадњи са компанијом Continental AG.

Нове Мастер струковне студије Оптометрија

Након 18 година откако је на Департману за физику почео са реализацијом студијски програм Основних струковних студија Оптометрија, указала се потреба и осмишљене су студије другог степена Мастер струковне студије Оптометрија у трајању од 2 године (120 ЕСПБ), чија реализација почиње од школске 2024/25. године. Као и основне студије истог назива, и ове мастер студије су једине струковне студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду и представљају наставак стручног усавршавања у интердисциплинарној области оптометрије. Физика и медицина међусобно се прожимајући у великом броју предмета, заједно са психологијом, економијом и менаџментом и информатиком чине једну целину која, уз одговарајућу стручну праксу, даје знатно више од основног нивоа образовања. Завршетком ових студија се стиче академско звање Струковни мастер оптометричар.

Нове Мастер академске студије Настава физике

Након неколико година паузе, од јесени 2024. године на Департману за физику креће реализација мастер студија које образују наставни кадар за рад у образовним институцијама – Мастер академске студије Настава физике у трајању од једне године (60 ЕСПБ). За разлику од претходних сличних програма, без обзира на претходно завршено усмерење на основним академским студијама физике, пре свега, на овом студијском програму се стичу компетенције које су неопходне за рад у основним и средњим школама, али и у другим институцијама које су посредно или непосредно повезане са системом образовања. Методика, психологија и педагогија, уз обавезну педагошку праксу, чине суштину овог студијског програма, а његов садржај обухвата све неопходне референце за рад у настави. Академско звање које се стиче завршетком ових студија је Мастер професор физике.

Ново усмерење на Мастер академским студијама Физика

Од школске 2024/25. године на Департману за физику креће са применом реакредитовани студијски програм другог степена Мастер академске студије Физика у трајању једне године (60 ЕСПБ) и са укупно седам модула. Студенти могу, према својим афинитетима, да бирају између четири истраживачка усмерења (Физика плазме и јонизованог гаса, Нуклеарна физика, Физика материјала, Теоријска физика) или да се определе за области чији је акценат на примени физике у пракси: Медицинска физика, Примењена физика – нанонауке или Примењена и индустријска физика. Управо је овај последњи модул новост на студијама, а осмишљен је у сарадњи са компанијом Continental AG. Будућим студентима нуди стицање знања и компетенција за рад у индустрији на развоју оптоелектронских уређаја, дисплеја и разних других компоненти без којих данас не могу функционисати савремни сложени уређаји којима смо свакодневно окружени.

Акредитован нови студијски програм мастер академских студија Екотуризам и заштита природе

Од школске 2024/2025. године, на нашем факултету уписујемо прву генерацију студената на мастер академске студије Екотуризам и заштита природе (1 година, 60 ЕСПБ). Реализација новог програма поверена је наставницима и сарадницима са Департмана за географију, туризам и хотелијерство и Департмана за биологију и екологију. Овај атрактиван програм ће омогућити студентима да стекну знања и вештине из организације екотуризма кроз заштиту природе. Звање по завршетку студија: Мастер екотуризма.

Уколико верујете да је ваш допринос у заштити природе на глобалном нивоу важан и сматрате да можете да помогнете, тако што ћете екотуристима пренети ваша знања, онда је овај студијски програм онај прави.