Skip to main content

Упис у школску 2023/2024. годину

Упис у школску 2023/2024. годину на свим нивоима студија ће се вршити у складу са одредбама Закона о високом образовању, Статута ПМФ-а и годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину до 16.10.2023., а изузетно, из оправданих разлога, на лични захтев студента – најкасније до 27. октобра 2023. године.

Ванредни испитни рокови Октобар 2 и Октобар 3

Одобрено је одржавање ванредних испитних рокова – Октобар 2 и Октобар 3 у школској 2022/2023. години.

 • Пријава испита за Октобар 2 је 21. и 22. септембра 2023. године. Испитни рок ће се одржати 25., 26. и 27. септембра 2023. године.
 • Пријава испита за Октобар 3 је 28. и 29. септембра 2023. године. Испитни рок ће се одржати 2., 3. и 4. октобра 2023. године.

Трошкови пријаве испита износе 2.000,00 динара.

Свечани пријем студената прве године (2. октобар)

Свечани пријем студената прве године биће одржан 2. октобра у амфитеатру „Михајло Пупин“ (А1) у згради Департмана за математику и информатику и Департмана за физику према следећем распореду:

9:00 – 10:00

 • Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Департман за биологију и екологију
 • Интегрисане студије хемије и биологије

10:30 – 11:30

 • Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Интегрисане студије географије

12:00 – 13:00

 • Департман за математику и информатику
 • Департман за физику, оптометрија
 • Интегрисане студије математике/физике

Распоред полагања пријемног испита у II уписном року

Датум Време Пријемни испит из Локација
четвртак
07.09.2023.
9:00 туристичке географије и основа туризма и угоститељства
(модули: Туризам и Ловни туризам)
Сала 1 (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
географије (Професор географије)
биологије А1 (Департман за биологију и екологију)
10:00 математике и информатике A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
физике или математике и оптике A5 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
хемије
заштите животне средине
Учионица 1/II (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
11:30 географије, информатике и рачунарства
(Геоинформатика)
Сала 2 (Департман за географију, туризам и хотелијерство)

Припрема за високошколску наставу информатике (CS0)

Департман за математику и информатику организује наставу предвиђену за студенте I године математике и информатике Природно-математичког факултета у Новом Саду, а циљ је лакше праћење наставе рачунарства на овом Департману. Овај вид наставе је познат и по алтернативном називу Computer Science 0 (CS0).

Настава траје 16 школских часова, распоређених у 4 дана, и изводе је предавачи са вишегодишњим искуством предавања на факултету.

Припремна настава за 2023. годину је планирана од 26.-29. септембра, сваки дан од 10-14 часова.

Часови су бесплатни за студенте Природно-математичког факултета и одржавају се у згради Департмана за математику и информатику (Трг Доситеја Обрадовића 4) у амфитеатру VII у приземљу.

Предвиђене теме:

 • Основни појмови у програмирању
 • Једнострука и вишеструка гранања
 • Одређена итерација
 • Неодређена итерација са условом на почетку
 • Неодређена итерација са условом на крају
 • Поређење итерација
 • Напредније комбиновање наредби

Преузимање диплома

Дипломирани студенти који своје дипломе нису преузели на промоцији факултета, то могу учинити четвртком од 9:30 до 11 часова на шалтеру студентске службе уз претходну најаву доласка електронском поштом на адресу референта задуженог за департман на ком студирају.

Збирка задатака за припремање пријемног испита из хемије

Збирка задатака за припремање пријемног испита из хемије може се купити у Скриптарници Факултета. Скриптарница се налази у приземљу Плаве зграде у холу, Трг Доситеја обрадовића 3. Радно време је од 10-14 часова.

Збирку можете поручити и путем телефона 021/485-2882 или имејл адресе skriptarnica@pmf.uns.ac.rs. Треба послати контакт податке, потом се добије предрачун, а након уплате се књига шаље поштом.

Важне информације за студенте – водич кроз сајт

Кораци за добијање потребних информација (молимо вас да се придржавате овог редоследа):

 1. Сајт ПМФ-a
 2. Референт на студентској служби (сваки референт има своју имејл адресу – када је упис, због обима посла и гужве, савет је да референта контактирате путем имејла, иначе их телефоном можете контактирати у периоду од 10 до 11 часова радним данима)
 3. Студент продекан
 4. Заменик за наставу на Департману
 5. Продекан за наставу

Важне информације

 • Упис (информације везане за упис на све нивое студија, право на упис лица коме је престао статус студента)
 • Ценовник 2022/23. (цена бода, формула за израчунавање школарине, уверења, молбе…)
 • Годишњи план рада (испитни рокови, пријава испита, овера семестра, нерадни дани)
 • Правила студирања (обавезе студената, статус мировања, упис године…)
 • Промене студијских програма – пише се молба која се предаје референту на студентској служби, затим се молба упућује на Департман који доноси одлуку
 • Честа питања студената (пријава испита преко студентског сервиса, потребна документација за оверу семестра, пријава испита за студенте који се налазе на пракси или терену, обрачун трошкова за самофинансирајуће студенте, пребацивање студената са основних академских студија на другом факултету и наставак школовања на ПМФ-у)
 • Универзална молба (обрасци)

Студентима у школској 2022/23. важе претходно реализоване предиспитне обавезе

Сви студенти (који су у статусу обнове и они који имају неположене предмете из ранијих година студирања) нису у обавези да похађају наставу из предмета у школској години 2022/2023. (предмет који је студент раније одслушао и има потпис од предметног професора), али предмети морају да буду уписани. Студентима се признају све предиспитне обавезе, као и делови испита које су студенти раније одрадили (положили). Студент, који жели, може поново да похађа наставу из предмета и тада је у обавези да се обрати предметном наставнику како би био распоређен у одговарајућу групу. Такође и остали студенти се морају јавити предметном професору на почетку семестра, како би били евидентирани због добијања електронског потписа на крају зимског, односно летњег семестра.

Цена ЕСПБ за одслушане, а неположене предмете ће и ове школске године остати 500 динара.