Skip to main content

Одобрени ванредни испитни рокови за студенте у продуженом статусу

Даје се сагласност за одржавање ванредних испитних рокова и то два “апсолвентска” испитна рока за студенте Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду који су након завршене године студија остварили право да се финансирају из буџета у продуженом статусу у школској 2021/2022. години, а у којим роковима студенти имају право да полажу испите из летњег семестра.

“Апсолвентски” рокови из претходног става реализоваће се у новембру и децембру, и то:

  • новембарски “апсолвентски” рок: од 01.11.2021. до 05.11.2021. (пријава испита 28.10.2021. и 29.10.2021. године),
  • децембарски “апсолвентски” рок: од 06.12.2021. до 10.12.2021. (пријава испита 02.12.2021. и 03.12.2021. године).

Пријава испита за наведене рокове је без накнаде.

Коначне ранг листе за упис на мастер и докторске академске студије

Департман за биологију и екологију

Мастер студије:

Докторске студије:

Департман за географију, туризам и хотелијерство

Департман за математику и информатику

Мастер студије:

Докторске студије:

Департман за физику

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Мастер студије:

Докторске студије:

Методика

Докторске студије:

Електронски упис студената виших година

Студенти се обавештавају да се од 28. септембра до 31. октобра могу електронски уписати на више године студија. Накнадни упис је до 12. новембра 2021. године.

Студенти који излазе на испите у Октобру 2 и/или Октобру 3 уписују се након завршеног испитног рока.

Систематски прегледи за студенте I и III године – крајњи рок

Молимо све студенте I и III године основних академских студија (први пут уписани), који нису до сада обавили систематски преглед, да га могу обавити до септембра 2021. иако немају посебно заказан термин.

Нови мастер студијски програм на ДМИ – почиње ера вештачке интелигенције!

На Конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја за избор нових мастер студијских програма из области вештачке интелигенције, награђен је предлог нашег Департмана за математику и информатику.

Врло значајан услов конкурса је био да установа има наставнике и сараднике са релевантним компетенцијама за извођење наставе, као и могућност да у реализацији наставе, поред наставника и сарадника, учествују и стручњаци из привреде. С обзиром на то да ове услове беспрекорно испуњавамо, имајући у виду наш научни кадар који је признат у светским оквирима као и дугогодишњу успешну сарадњу са привредом, од наредне школске године, наш факултет ће на овај актуелан и перспективан мастер програм уписати 40 студената, од којих ће пола имати могућност да буде на буџету.

Овај мастер програм ће допринети напретку вештачке интелигенције у нашој држави, а без сумње је да ће допринети развоју многих вештина за послове будућности. Програм је осмишљен са нагласком на практични аспект рада кроз многобројне обавезне пројекте јер је крајњи циљ да студенти по завршетку буду оспособљени за рад у привреди у области вештачке интелигенције.

Реализација овог студијског програма треба да почне већ у школској 2021/22. години, а поступак акредитације програма је у току.

Мислите о свом здрављу – Идите на редован систематски преглед

Превенција болести представља скуп свих активности које се спроводе како би се на време спречила појава болести, рано открила предиспозиција за неко обољење и на време применило одговарајуће лечење. У најбитније активности спадају СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ који се организују за студенте Универзитета у Новом Саду, баш ради превенције болести, како би се уз помоћ разних клиничких прегледа на време препознали рани знаци и симптоми обољења и благовремено применила адекватна терапија.

Систематски прегледи подразумевају редовно контролисање здравственог стања, једном у две године, најмање.

Значај систематског прегледа је јако велики јер се неким рутинским анализама и једноставним прегледима могу открити предиспозиције и ризици за тешке болести. Добро је познато да су карцином дебелог црева и дојке све чешћа појава у нашем друштву, код све млађе популације.

Студенти I и III године би требало да оду на редован превентивни систематски преглед у Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад према следећем распореду:

Напомене:

  • Студенти из Републике Српске и Црне Горе треба да имају Образац ИНО 1 (у замену за здравствену књижицу), у супротном се систематски преглед наплаћује 1.500,00 динара. Исту цену плаћају и студенти који немају оверену здравствену књижицу.
  • Студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве систематски преглед.
  • Студенти I године који нису обавили систематски у наведеним терминима могу то учинити у периоду од 21. до 25. јуна 2021. године.
  • Студенти III године који нису обавили систематски у наведеним терминима могу то учинити у периоду од маја до септембра 2021. године.

Збирка задатака за припремање пријемног испита из хемије

Збирка задатака за припремање пријемног испита из хемије може се купити у Скриптарници Факултета. Скриптарница се налази у приземљу Плаве зграде у холу, Трг Доситеја обрадовића 3. Радно време је од 10-14 часова.

Збирку можете поручити и путем телефона 021/485-2882 или имејл адресе skriptarnica@pmf.uns.ac.rs. Треба послати контакт податке, потом се добије предрачун, а након уплате се књига шаље поштом.

Награде за завршене студије и успех постигнут у току студија у школској 2018/2019. години

Објављујемо списак студената којима ће бити додељене новчане награде ПМФ-а на основу њихових резултата постигнутих у школској 2018/2019. години.

  • Завршене студије са просеком 10, односно са просеком 9,99-9,50
  • Постигнут успех у току студија (закључно са последњим редовним испитним роком) са просеком 10, односно са просеком 9,99-9,50

Студенти који раније нису добијали награду, а налазе се на списку, шефу студентске службе морају доставити број жиро рачуна (копију картице).

Рок за доставу жиро рачуна је 11.12. до 12 часова.

Download the PDF file .