На Департману за физику од школске 2024/25. године почиње настава на реакредитованим и иновираним Основним академским студијама Физика у трајању од 4 године (240 ЕСПБ) које су, након паузе од неколико година, поново подељене у неколико модула. Поред већ раније организованих модула: Истраживачки, Наставни и Медицинска физика, најзначајнија новина је усмерење Компјутерска и ИТ физика, које обухвата знања из физике, програмирања и информатике и усмерава студенте ка примени рачунара и софтверских алата у истраживањима у физици. Такође је и одлична припрема за наставак образовања на Мастер академским студијама Физика на модулу Примењена и индустријска физика, који је осмишљен у сарадњи са компанијом Continental AG.