СмештајИсхранаЗдравствена заштитаРазвој каријере
Студентски домови

Студентски центар нуди смештај студентима на територији Новог Сада у следећим објектима:

Назив Адреса Капацитет Категорија
„Слободан Бајић“ Др Симе Милошевића 10 758 II
„Вељко Влаховић“ Др Симе Милошевића 8 340 II
„Фејеш Клара“ Алексе Шантића 4 120 I
„23. октобар“ Данила Киша 27 139 I
„Живојин Ћулум“ Булевар Деспота Стефана 5а 372 I
„Нови Б“ Булевар Деспота Стефана 7 372 I
„Нови Ц“ Булевар Деспота Стефана 7а 350 I
„Сајмиште“ Слободана Бајића 17 262 I

Смештај за млађе научне раднике

Поред смештаја за студенте Студентски центар обезбеђује и смештај млађим научним радницима Универзитета у Новом Саду и то на следећим локацијама:

 1. Дом за наставно-научни подмладак „Апарт хотел“, 80 апартмана, Булевар Цара Лазара 5, Нови Сад
 2. Дом особља Универзитета, 80 соба, Данила Киша 28/а, Нови Сад
 3. Дом за смештај страних гостију Универзитета „Апарт вила“, 6 апартмана, Булевар Деспота Стефана 5, Нови Сад
Контакт

Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
  Др Симе Милошевића 4, 21000 Нови Сад
  +381-21-458-926
  studentski.centar@scns.rs
  www.scns.rs

Мензе

Око 6.500 студената Универзитета у Новом Саду храни се у студентским ресторанима. Исхрану студената Студентски центар обавља у три ресторана и шест кантина. Објекти кантина смештени су у домовима: „Сајмиште“, „Нови Б“, „Живојин Ћулум“, „Слободан Бајић“, на Медицинском, Пољопривредном факултету и Академији уметности.

Објекти студентских ресторана изграђени су на следећим локалитетима:

 • Ресторан бр. 1, Михајла Пупина 20
 • Ресторан бр. 3, Др Симе Милошевића 4
 • Ресторан бр. 4, Валтера Перића 5

Право на регресирану исхрану

Средства за рад Студентски центар обезбеђује из буџетских средстава Републике и делимично из накнаде коју плаћају студенти – корисници наведених услуга.

Према Члану 7. Закона о ученичком и студентском стандарду право на исхрану од три оброка дневно имају студенти факултета и виших школа чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и чије пребивалиште није у месту студирања.

Право на исхрану од једног оброка дневно имају студенти факултета и виших школа чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и чије је пребивалиште у месту студирања.

Право на исхрану могу остварити и студенти високошколских установа чији оснивач није Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, односно који сами финансирају своје студије, по економској цени коју утврђује управни одбор установе студентског стандарда уз сагласност Министарства.

Контакт

Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
  Др Симе Милошевића 4, 21000 Нови Сад
  +381-21-458-926
  studentski.centar@scns.rs
  www.scns.rs

Студентски дом здравља

У Заводу за заштиту здравља студената раде следеће специјалистичке амбуланте:

 • две гинеколошке,
 • интернистичка,
 • очна,
 • за кожне болести,
 • за болести уха, грла и носа,
 • неуропсихијатријска са саветовалиштем за студенте где је укључен и логопед и
 • амбуланта за спортску медицину.

Поред тога ради и:

 • 5 стоматолошких амбуланти,
 • 5 амбуланти опште медицине,
 • лабораторија и
 • патронажна служба.

Локација Завода за здравствену заштиту студената се може оценити као идеална пошто се налази у оквиру Универзитетског кампуса где гравитира највећи број студената са факултета и виших школа. Тежиште рада Завода је стављено на превентивни здравствени рад, што омогућује да се на време открију одређене болести и деформитети код студената, који би могли представљати сметњу у студирању и нормалном животу младих људи.

Контакт

Завод за заштиту здравља студената
  Др Симе Милошевића 6, 21000 Нови Сад
  +381-21-4870-555
  studuns@gmail.com

Центар за развој каријере

Центар за развој каријере и саветовање студената има за циљ да студенте припреми за излазак на тржиште рада након дипломирања, да их повеже са послодавцима и да им пружи подршку у стицању оних знања и вештина које су потребне у модерном пословном свету.

Контакт

Центар за развој каријере и саветовање студената
  Др Илије Ђуричића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2041
  karijera@uns.ac.rs
  www.razvojkarijere.uns.ac.rs