2024.2023.2022.2021.2019.2018.2017.
 • Назив институције организатора научног скупа: Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду и Фондација „др Милена Далмација“
 • Назив научног скупа: 11. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“
 • Локација: Природно-математички факултет у Новом Саду
 • Време одржавања: 01.-04.04.2024.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://fondacijadocentdrmilenadalmacija.com
 • Назив институције организатора научног скупа: Клуб младих хемичара Србије
 • Назив научног скупа: 9. Kонференција младих хемичара Србије
 • Локација: Природно-математички факултет у Новом Саду
 • Време одржавања: 04.11.2023.
 • Организатор (катедра, департман): Клуб младих хемичара Србије
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Назив научног скупа: Савремени трендови у туризму и хотелијерству – CTTH 2022
 • Локација: Нови Сад, Зграда Ректората УНС-а
 • Време одржавања: 17.-19.11.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Назив институције организатора научног скупа: Српско биолошко друштво, Природно-математички факултет у Новом Саду и др.
 • Назив научног скупа: Трећи конгрес биолога Србије
 • Локација: Златибор, Палисад
 • Време одржавања: 25.-29.09.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет у Новом Саду
 • Назив институције организатора научног скупа: Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду, Удружење за заштиту животне средине Нови Сад, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
 • Назив научног скупа: 25. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop
 • Локација: Природно-математички факултет у Новом Саду
 • Време одржавања: 14.-16.09.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду
 • Линк до Интернет странице научног скупа: http://www.waterworkshop.pmf.uns.ac.rs
 • Назив институције организатора научног скупа: Европско друштво херпетолога и други
 • Назив научног скупа: 21. Европски Конгрес херпетолога
 • Локација: Београд
 • Време одржавања: 05.-09.09.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет у Новом Саду
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://www.seh-herpetology.org
 • Назив институције организатора научног скупа: ESUG: European Smalltalk User Group и Лабораторија за квалитет софтвера, Департман за математику и информатику, Природно-математички Факултет
 • Назив научног скупа: ESUG: European Smalltalk User Group
 • Локација: Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Време одржавања: 22.-26.8.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Лабораторија за квалитет софтвера, Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://esug.github.io/2022-Conference/conf2022.html
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет у Новом Саду, Друштво математичара Новог Сада
 • Назив научног скупа: Novi Sad Conference in Set Theory and General Topology (SetTop 2022)
 • Локација: Природно-математички факултет у Новом Саду, Департман за математику и информатику
 • Време одржавања: 22.-25.08.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://sites.dmi.uns.ac.rs/settop/2022/default.html
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет у Новом Саду, Друштво математичара Новог Сада
 • Назив научног скупа: Young Set Theory Workshop (YSTW 2022)
 • Локација: Природно-математички факултет у Новом Саду, Департман за математику и информатику
 • Време одржавања: 17.-20.08.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://sites.dmi.uns.ac.rs/settop/2022/default.html
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Назив научног скупа: Астрономски камп „Летенка 2022“
 • Локација: Летенка, Фрушка Гора
 • Време одржавања: Јул 2022. године
 • Организатор (катедра, департман): Природно-математички факултет, Департман за физику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://www.astronomija.org.rs/171-astronomski-kampovi/13480-astronomi-amateri-na-kampu-naletenci
 • Назив институције организатора научног скупа: Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду и Фондација „др Милена Далмација“
 • Назив научног скупа: 9. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“
 • Локација: Природно-математички факултет у Новом Саду
 • Време одржавања: 31.03.2022.-01.04.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://fondacijadocentdrmilenadalmacija.com
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду и Универзитет Принц Сонгкла, Тајланд
 • Назив научног скупа: Међународна конференција био-наука и 8. међународна ПСУ – УНС конференција био-наука – IBSC 2021
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 25.-26.11.2021.
 • Организатор: Департман за биологију и екологију и Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет (Нови Сад), Одељење за природне науке Матице српске, Астрономско удружење Нови Сад
 • Назив научног скупа: Елементи и догађаји о развоју астрономије и физике на подручју данашње Војводине
 • Локација: Матица српска, Нови Сад
 • Време одржавања: октобар 2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за физику
 • Назив институције организатора научног скупа: Српско друштво за молекуларну биологију, Универзитет у Београду, Биолошки факултет (Београд), Медицински факултет (Београд), Природно-математички факултет (Нови Сад), Природно-математички факултет (Ниш), IBISS, IMGI
 • Назив научног скупа: II Конгрес молекуларних биолога Србије са интернационалним учешћем – CoMBoS-2
 • Локација: Београд
 • Време одржавања: 01.-03.10.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, CIV-CERES, LaRES & ChronAge
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://molbios.bio.bg.ac.rs/combos2
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Сaвремени трендови у туризму и угоститељству 2021
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 15.-18.09.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Светска асоцијација изучавања туризма Србија 2021
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 15.-18.09.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: 5. Српски конгрес географа
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 09.-11.09.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Линк до Интернет странице научног скупа: http://www.dgt.uns.ac.rs/5-srpski-kongres-geografa
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Удружење за заштиту животне средине Нови Сад, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
 • Назив научног скупа: 24. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 08.-10.09.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Линк до Интернет странице научног скупа: http://www.waterworkshop.pmf.uns.ac.rs
 • Назив институције организатора научног скупа:Српска акедемија наука и иметности – САНУ, Природно-математички факултет (Ниш), Математички факултет (Београд), Физички факултет (Београд), Институт за физику (Београд), Математички институт Српске академије наука и уметности (Београд), Природно-математички факултет (Крагујевац), Природно-математички факултет (Нови Сад)
 • Назив научног скупа: 11. Међународна конференција Балканске физичарске уније (БПУ конгрес)
 • Локација: Београд
 • Време одржавања: 29.08.-02.09.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Радионица из теорије скупова за младе истраживаче – YSTW 2020
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 18.-21.08.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://sites.dmi.uns.ac.rs/settop/2020
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Астрономски камп „Летенка 2021“
 • Локација: Летенка, Фрушка Гора
 • Време одржавања: јул 2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за физику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: www.astronomija.org.rs
 • Назив институције организатора научног скупа: Институт за нуклеарне науке Винча
 • Назив научног скупа: Београдска биоинформатичка конференција 2021
 • Локација: Београд (виртуелна конференција)
 • Време одржавања: 21.-25.06.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију
 • Линк до Интернет странице научног скупа: belbi.bg.ac.rs
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: ААА101 – 101. конференција из Опште алгебре
 • Локација: Нови Сад (виртуелна конференција)
 • Време одржавања: 03.-06.06.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет и Фондација „др Милена Далмација“
 • Назив научног скупа: 8. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 01-02.04.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Линк до Интернет странице научног скупа: fondacijadocentdrmilenadalmacija.com
 • Назив институције организатора научног скупа: Друштво генетичара Србије
 • Назив научног скупа: Шести конгрес друштва генетичара Србије
 • Локација: Врњачка Бања
 • Време одржавања: 13.10.2019.-17.10.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију – суорганизатор
 • Линк до Интернет странице научног скупа: www.dgsgenetika.org.rs/assets/Uploads/2019DGS-First-Announcement-WEB.pdf
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: SQAMIA 2019 – 8th Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications
 • Локација: Охрид, Северна Македонија
 • Време одржавања: 22.-25.9.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Software Quality Laboratory (SQLab), Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: 2019.sqamia.org
 • Назив институција организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Удружење за заштиту животне средине Нови Сад, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
 • Назив научног скупа: 23. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 18.-20.09.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Савремени трендови у туризму и хотелијерству 2019
 • Локација: Нови Сад, Зграда Ректората УНС-а
 • Време одржавања: 12.-13.09.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман зе географију, туризам и хотелијерство
 • Назив институција организатора научног скупа: Српско удружење за протеомику и Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: V симпозијум Српског удружења за протеомику – SePA
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 31.05.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Линк до Интернет странице научног скупа: www.facebook.com/SerbianProteomicsAssociation
 • Назив институцијa организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Одељење за природне науке Матице српске, Астрономско удружење Нови Сад
 • Назив научног скупа: Елементи и догађаји о развоју астрономије и физике на подручју данашње Војводине
 • Локација: Нови Сад, Матицa српскa
 • Време одржавања: 21.05.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за физику
 • Назив институција организатора научног скупа: Природно-математички факултет и Обједињени институт за нукеларна истраживања, Дубна, Русија
 • Назив научног скупа: Virtual laboratory: Interactive Hands-on Practicum for University Students
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 15.-20.05.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за физику
 • Назив институција организатора научног скупа: Природно-математички факултет и Фондација „др Милена Далмација“
 • Назив научног скупа: 7. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 01-02.04.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Линк до Интернет странице научног скупа: fondacijadocentdrmilenadalmacija.com
 • Назив институцијa организатора научног скупа: Природно-математички факултет и САНУ (огранак у Новом Саду)
 • Назив научног скупа: Интернационална конференција посвећена животу и раду проф. Бранислава Букурова
 • Локација: Нови Сад, зграда огранка САНУ
 • Време одржавања: 03.-05.05.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Назив институције организатора научног скупа: Биохемијско друштво Србије и Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Serbian Biochemical Society VIII Conference „Coordination in Biochemistry and Life“
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 16.11.2018.
 • Линк до Интернет странице научног скупа: www.bds.org.rs/konferencije.php
 • Назив институције организатора научног скупа: Научни институт за прехрамбене технологије и Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: FoodTech 2018 – IV Међународни конгрес „Технологија, квалитет и безбедност хране“ и XVIII Међународни симпозијум „Технологија хране за животиње“
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 23.-25.10.2018.
 • Назив институције организатора научног скупа: САНУ, Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Natural Hazards – Lessons from the past and contemporary challenges
 • Локација: Нови Сад, зграда огранка САНУ
 • Време одржавања: 5.-7.10.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Више детаља о скупу
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: 22. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop
 • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Време одржавања: 19.-21.09.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Удружење за заштиту животне средине Нови Сад, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
 • Назив институције организатора научног скупа: Prince of Songkla University и Универзитет у Новом Саду
 • Назив научног скупа: IBSC 2018 – International Bioscience Conference and The 7th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2018
 • Локација: Краби, Тајланд
 • Време одржавања: 17.-18.9.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Природно-математички факултет у Новом Саду, Prince of Songkla University
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет у Новом Саду, унутар организације ICNAAM (icnaam.org)
 • Назив научног скупа: SCLIT 2018 – 8th Symposium on Computer Langauges, Implementation and Tools
 • Локација: Родос, Грчка
 • Време одржавања: 13.-18.9.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Software quality Lab (SQLab) Депарартмана за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: www.sclit.org
  • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију и Ботаничко друштво „Андреас Волни“
  • Назив научног скупа: 7th Balkan Botanical Congress
  • Локација: Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
  • Време одржавања: 10.-14.9.2018.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду и Ботаничко друштво „Андреас Волни“
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет у Новом Саду и Српска академија наука и уметности (САНУ)
 • Назив научног скупа: GF2018 – International Conference on Generalized Functions 2018
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 27.-31.08.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: sites.dmi.uns.ac.rs/icgf2018/
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: SQAMIA 2018 – 7th Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 27-30.8.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Software Quality Laboratory (SQLab), Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: 2018.sqamia.org
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет у Новом Саду и Друштво математичара Новог Сада
 • Назив научног скупа: SETTOP 2018 – Novi Sad Conference in Set Theory and General Topology
 • Локација: Нови Сад, централна зграда ректората
 • Време одржавања: 2.-5.7.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: www.dmi.uns.ac.rs/settop/2018/
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: WIMS 2018 – 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics
 • Локација: Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Време одржавања: 25.-27.6.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Линк до Интернет странице научног скупа: wims2018.pmf.uns.ac.rs
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: MC meeting of ARVI Cost action
 • Локација: Нови Сад, Србија
 • Време одржавања: 18-19.6.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Software quality Lab (SQLab) Депарартмана за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: www.cost-arvi.eu
 • Назив институције организатора научног скупа: Српско хемијско друштво – Хемијско друштво Војводине и Природно-математички факултет у Новом Саду
 • Назив научног скупа: 55. Саветовање Српског хемијског друштва
 • Локација: Нови Сад, централна зграда ректората
 • Време одржавања: 8.-9.6.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: 6. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“
 • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Време одржавања: 29.-30.03.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Катедра за хемијску технологију и заштиту животне средине, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
 • Линк до Интернет странице научног скупа: fondacijadocentdrmilenadalmacija.com
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Meet SQLab @DMI
 • Локација: Нови Сад, Србија
 • Време одржавања: 23.2.2018., па потом периодично током 2018.
 • Организатор (катедра, департман): Software quality Lab (SQLab) Депарартмана за математику и информатику ПМФ
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: IDC 2017 – 11th International Symposium on Intelligent Distributed Computing
 • Локација: Београд
 • Време одржавања: 11.-13.10.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику, Kатедра за рачунарске науке
 • Линк до Интернет странице научног скупа: http://idc2017.pmf.uns.ac.rs
 • Назив институције организатора научног скупа: Српско друштво за молекуларну биологију, Природно-математички факултет и др.
 • Назив научног скупа: CoMBoS – 1st Congress of Molecular Biologists of Serbia
 • Локација: Задужбина Илије М. Коларца, Београд
 • Време одржавања: 20.-22.9.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију
 • Линк до Интернет странице научног скупа: http://molbios.bio.bg.ac.rs
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: 21. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop
 • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Време одржавања: 20.-22.9.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Удружење за заштиту животне средине Нови Сад, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: CCTH 2017 – Contemporary Trends in Tourism and Hotel Management – New Spaces for Cultural Tourism
 • Локација: Универзитет у Новом Саду
 • Време одржавања: 1.-2.9.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: NSFOCS 2017 – 2nd Novi Sad Workshop on Foundations of Computer Science
 • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Време одржавања: 17.-21.7.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику, Kатедра за теоријске основе информатике
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://www.dmi.uns.ac.rs/nsfocs/2017/index.html
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Цијанотоксини – токсичност, здравље и утицај на животну средину (Cyanotoxins – toxicity, health and environmental impact)
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 13-14.7.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, ПМФ, Нови Сад
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: AAA94+NSAC2017 – 94th Workshop on General Algebra, in conjunction with the 5th Novi Sad Algebraic Conference
 • Локација: Универзитет у Новом Саду
 • Време одржавања: 15.-18.6.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Workshop Mathematics for Big Data
 • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Време одржавања: 31.5-1.6.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://www.dmi.uns.ac.rs/mathbd/
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Друга конференција „Оптометрија у Србији“
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 20-22.4.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за физику, ПМФ, Нови Сад, и друштво „Оптометрист“
 • Назив институције организатора научног скупа: Национални комитет ICOM-а Србија и Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Циклус стручних музејских семинара
 • Локација: Природно-математички факултет и Галерија Матице Српске, Нови Сад
 • Време одржавања: април 2017. – два дана
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: 5. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“
 • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Време одржавања: 31.3.-1.4.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Катедра за хемијску технологију и заштиту животне средине, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
 • Линк до Интернет странице научног скупа: http://fondacijadocentdrmilenadalmacija.com/