• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет у Новом Саду и Друштво математичара Новог Сада
  • Назив научног скупа: SETTOP 2018 – Novi Sad Conference in Set Theory and General Topology
  • Локација: Нови Сад, централна зграда ректората
  • Време одржавања: 2.-5.7.2018.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
  • Линк до Интернет странице научног скупа: www.dmi.uns.ac.rs/settop/2018/