Skip to main content

Serbian Biochemical Society VIII Conference „Coordination in Biochemistry and Life“

 • Назив институције организатора научног скупа: Биохемијско друштво Србије и Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Serbian Biochemical Society VIII Conference „Coordination in Biochemistry and Life“
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 16.11.2018.
 • Линк до Интернет странице научног скупа: www.bds.org.rs/konferencije.php

FoodTech 2018

 • Назив институције организатора научног скупа: Научни институт за прехрамбене технологије и Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: FoodTech 2018 – IV Међународни конгрес „Технологија, квалитет и безбедност хране“ и XVIII Међународни симпозијум „Технологија хране за животиње“
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 23.-25.10.2018.

Natural Hazards – Lessons from the past and contemporary challenges

 • Назив институције организатора научног скупа: САНУ, Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Natural Hazards – Lessons from the past and contemporary challenges
 • Локација: Нови Сад, зграда огранка САНУ
 • Време одржавања: 5.-7.10.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Више детаља о скупу

22. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: 22. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop
 • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Време одржавања: 19.-21.09.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Удружење за заштиту животне средине Нови Сад, Фондација „Доцент др Милена Далмација“

IBSC 2018 – International Bioscience Conference and The 7th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2018

 • Назив институције организатора научног скупа: Prince of Songkla University и Универзитет у Новом Саду
 • Назив научног скупа: IBSC 2018 – International Bioscience Conference and The 7th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2018
 • Локација: Краби, Тајланд
 • Време одржавања: 17.-18.9.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Природно-математички факултет у Новом Саду, Prince of Songkla University

SCLIT 2018 – 8th Symposium on Computer Langauges, Implementation and Tools

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет у Новом Саду, унутар организације ICNAAM (icnaam.org)
 • Назив научног скупа: SCLIT 2018 – 8th Symposium on Computer Langauges, Implementation and Tools
 • Локација: Родос, Грчка
 • Време одржавања: 13.-18.9.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Software quality Lab (SQLab) Депарартмана за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: www.sclit.org

7th Balkan Botanical Congress

  • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију и Ботаничко друштво „Андреас Волни“
  • Назив научног скупа: 7th Balkan Botanical Congress
  • Локација: Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
  • Време одржавања: 10.-14.9.2018.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду и Ботаничко друштво „Андреас Волни“

GF2018 – International Conference on Generalized Functions 2018

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет у Новом Саду и Српска академија наука и уметности (САНУ)
 • Назив научног скупа: GF2018 – International Conference on Generalized Functions 2018
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 27.-31.08.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: sites.dmi.uns.ac.rs/icgf2018/

SQAMIA 2018 – 7th Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: SQAMIA 2018 – 7th Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 27-30.8.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Software Quality Laboratory (SQLab), Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: 2018.sqamia.org

SETTOP 2018 – Novi Sad Conference in Set Theory and General Topology

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет у Новом Саду и Друштво математичара Новог Сада
 • Назив научног скупа: SETTOP 2018 – Novi Sad Conference in Set Theory and General Topology
 • Локација: Нови Сад, централна зграда ректората
 • Време одржавања: 2.-5.7.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: www.dmi.uns.ac.rs/settop/2018/