Skip to main content

WIMS 2018 – 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: WIMS 2018 – 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics
 • Локација: Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Време одржавања: 25.-27.6.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Линк до Интернет странице научног скупа: wims2018.pmf.uns.ac.rs

MC meeting of ARVI Cost action

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: MC meeting of ARVI Cost action
 • Локација: Нови Сад, Србија
 • Време одржавања: 18-19.6.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Software quality Lab (SQLab) Депарартмана за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: www.cost-arvi.eu

55. Саветовање Српског хемијског друштва

 • Назив институције организатора научног скупа: Српско хемијско друштво – Хемијско друштво Војводине и Природно-математички факултет у Новом Саду
 • Назив научног скупа: 55. Саветовање Српског хемијског друштва
 • Локација: Нови Сад, централна зграда ректората
 • Време одржавања: 8.-9.6.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

6. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: 6. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“
 • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Време одржавања: 29.-30.03.2018.
 • Организатор (катедра, департман): Катедра за хемијску технологију и заштиту животне средине, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
 • Линк до Интернет странице научног скупа: fondacijadocentdrmilenadalmacija.com

Meet SQLab @DMI

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Meet SQLab @DMI
 • Локација: Нови Сад, Србија
 • Време одржавања: 23.2.2018., па потом периодично током 2018.
 • Организатор (катедра, департман): Software quality Lab (SQLab) Депарартмана за математику и информатику ПМФ