• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: MC meeting of ARVI Cost action
  • Локација: Нови Сад, Србија
  • Време одржавања: 18-19.6.2018.
  • Организатор (катедра, департман): Software quality Lab (SQLab) Депарартмана за математику и информатику
  • Линк до Интернет странице научног скупа: www.cost-arvi.eu