• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: 6. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“
  • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
  • Време одржавања: 29.-30.03.2018.
  • Организатор (катедра, департман): Катедра за хемијску технологију и заштиту животне средине, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
  • Линк до Интернет странице научног скупа: fondacijadocentdrmilenadalmacija.com