• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: WIMS 2018 – 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics
  • Локација: Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
  • Време одржавања: 25.-27.6.2018.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
  • Линк до Интернет странице научног скупа: wims2018.pmf.uns.ac.rs