• Назив институције организатора научног скупа: Српско хемијско друштво – Хемијско друштво Војводине и Природно-математички факултет у Новом Саду
  • Назив научног скупа: 55. Саветовање Српског хемијског друштва
  • Локација: Нови Сад, централна зграда ректората
  • Време одржавања: 8.-9.6.2018.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине