• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: Meet SQLab @DMI
  • Локација: Нови Сад, Србија
  • Време одржавања: 23.2.2018., па потом периодично током 2018.
  • Организатор (катедра, департман): Software quality Lab (SQLab) Депарартмана за математику и информатику ПМФ