• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет у Новом Саду, унутар организације ICNAAM (icnaam.org)
  • Назив научног скупа: SCLIT 2018 – 8th Symposium on Computer Langauges, Implementation and Tools
  • Локација: Родос, Грчка
  • Време одржавања: 13.-18.9.2018.
  • Организатор (катедра, департман): Software quality Lab (SQLab) Депарартмана за математику и информатику
  • Линк до Интернет странице научног скупа: www.sclit.org