• Назив институције организатора научног скупа: Биохемијско друштво Србије и Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: Serbian Biochemical Society VIII Conference „Coordination in Biochemistry and Life“
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 16.11.2018.
  • Линк до Интернет странице научног скупа: www.bds.org.rs/konferencije.php