• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: SQAMIA 2018 – 7th Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 27-30.8.2018.
  • Организатор (катедра, департман): Software Quality Laboratory (SQLab), Департман за математику и информатику
  • Линк до Интернет странице научног скупа: 2018.sqamia.org