• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет у Новом Саду и Српска академија наука и уметности (САНУ)
  • Назив научног скупа: GF2018 – International Conference on Generalized Functions 2018
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 27.-31.08.2018.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
  • Линк до Интернет странице научног скупа: sites.dmi.uns.ac.rs/icgf2018/