• Назив институције организатора научног скупа: САНУ, Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: Natural Hazards – Lessons from the past and contemporary challenges
  • Локација: Нови Сад, зграда огранка САНУ
  • Време одржавања: 5.-7.10.2018.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство
  • Више детаља о скупу