• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију и Ботаничко друштво „Андреас Волни“
    • Назив научног скупа: 7th Balkan Botanical Congress
    • Локација: Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
    • Време одржавања: 10.-14.9.2018.
    • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду и Ботаничко друштво „Андреас Волни“