• Назив институције организатора научног скупа: Научни институт за прехрамбене технологије и Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: FoodTech 2018 – IV Међународни конгрес „Технологија, квалитет и безбедност хране“ и XVIII Међународни симпозијум „Технологија хране за животиње“
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 23.-25.10.2018.