• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: SQAMIA 2019 – 8th Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications
  • Локација: Охрид, Северна Македонија
  • Време одржавања: 22.-25.9.2019.
  • Организатор (катедра, департман): Software Quality Laboratory (SQLab), Департман за математику и информатику
  • Линк до Интернет странице научног скупа: 2019.sqamia.org