Skip to main content

Шести конгрес друштва генетичара Србије

 • Назив институције организатора научног скупа: Друштво генетичара Србије
 • Назив научног скупа: Шести конгрес друштва генетичара Србије
 • Локација: Врњачка Бања
 • Време одржавања: 13.10.2019.-17.10.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију – суорганизатор
 • Линк до Интернет странице научног скупа: www.dgsgenetika.org.rs/assets/Uploads/2019DGS-First-Announcement-WEB.pdf

SQAMIA 2019 – 8th Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: SQAMIA 2019 – 8th Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications
 • Локација: Охрид, Северна Македонија
 • Време одржавања: 22.-25.9.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Software Quality Laboratory (SQLab), Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: 2019.sqamia.org

23. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop

 • Назив институција организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Удружење за заштиту животне средине Нови Сад, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
 • Назив научног скупа: 23. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 18.-20.09.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Савремени трендови у туризму и хотелијерству 2019

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Савремени трендови у туризму и хотелијерству 2019
 • Локација: Нови Сад, Зграда Ректората УНС-а
 • Време одржавања: 12.-13.09.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман зе географију, туризам и хотелијерство

V симпозијум Српског удружења за протеомику – SePA

 • Назив институција организатора научног скупа: Српско удружење за протеомику и Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: V симпозијум Српског удружења за протеомику – SePA
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 31.05.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Линк до Интернет странице научног скупа: www.facebook.com/SerbianProteomicsAssociation

Елементи и догађаји о развоју астрономије и физике на подручју данашње Војводине

 • Назив институцијa организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Одељење за природне науке Матице српске, Астрономско удружење Нови Сад
 • Назив научног скупа: Елементи и догађаји о развоју астрономије и физике на подручју данашње Војводине
 • Локација: Нови Сад, Матицa српскa
 • Време одржавања: 21.05.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за физику

Virtual laboratory: Interactive Hands-on Practicum for University Students

 • Назив институција организатора научног скупа: Природно-математички факултет и Обједињени институт за нукеларна истраживања, Дубна, Русија
 • Назив научног скупа: Virtual laboratory: Interactive Hands-on Practicum for University Students
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 15.-20.05.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за физику

7. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“

 • Назив институција организатора научног скупа: Природно-математички факултет и Фондација „др Милена Далмација“
 • Назив научног скупа: 7. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 01-02.04.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Линк до Интернет странице научног скупа: fondacijadocentdrmilenadalmacija.com

Интернационална конференција посвећена животу и раду проф. Бранислава Букурова

 • Назив институцијa организатора научног скупа: Природно-математички факултет и САНУ (огранак у Новом Саду)
 • Назив научног скупа: Интернационална конференција посвећена животу и раду проф. Бранислава Букурова
 • Локација: Нови Сад, зграда огранка САНУ
 • Време одржавања: 03.-05.05.2019.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство