• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: Савремени трендови у туризму и хотелијерству 2019
  • Локација: Нови Сад, Зграда Ректората УНС-а
  • Време одржавања: 12.-13.09.2019.
  • Организатор (катедра, департман): Департман зе географију, туризам и хотелијерство