• Назив институција организатора научног скупа: Природно-математички факултет и Обједињени институт за нукеларна истраживања, Дубна, Русија
  • Назив научног скупа: Virtual laboratory: Interactive Hands-on Practicum for University Students
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 15.-20.05.2019.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за физику