• Назив институције организатора научног скупа: Друштво генетичара Србије
  • Назив научног скупа: Шести конгрес друштва генетичара Србије
  • Локација: Врњачка Бања
  • Време одржавања: 13.10.2019.-17.10.2019.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију – суорганизатор
  • Линк до Интернет странице научног скупа: www.dgsgenetika.org.rs/assets/Uploads/2019DGS-First-Announcement-WEB.pdf