• Назив институција организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Удружење за заштиту животне средине Нови Сад, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
  • Назив научног скупа: 23. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 18.-20.09.2019.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине