• Назив институцијa организатора научног скупа: Природно-математички факултет и САНУ (огранак у Новом Саду)
  • Назив научног скупа: Интернационална конференција посвећена животу и раду проф. Бранислава Букурова
  • Локација: Нови Сад, зграда огранка САНУ
  • Време одржавања: 03.-05.05.2019.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство