• Назив институцијa организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Одељење за природне науке Матице српске, Астрономско удружење Нови Сад
  • Назив научног скупа: Елементи и догађаји о развоју астрономије и физике на подручју данашње Војводине
  • Локација: Нови Сад, Матицa српскa
  • Време одржавања: 21.05.2019.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за физику