• Назив институција организатора научног скупа: Српско удружење за протеомику и Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: V симпозијум Српског удружења за протеомику – SePA
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 31.05.2019.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
  • Линк до Интернет странице научног скупа: www.facebook.com/SerbianProteomicsAssociation